Make your own free website on Tripod.com

Wed

05-Apr

Chaitra Shukla Paksha (Tsitter Zoon Pachh)

Prathma (Okdoh)

Navreh

Thu

06-Apr

Dwitiya (Doy)

Fri

07-Apr

Triteeya (Tray)

Zang Trey

Sat

08-Apr

Chaturthi (Tsoram)

Sun

09-Apr

Panchami (Pantsam)

Mon

10-Apr

Shashthi (Sheyam)

Tue

11-Apr

Saptami (Satam)

Durga Ashtami

Wed

12-Apr

Navmi (Navam)

Ram Navmi

Thu

13-Apr

Dashmi (Daham)

Baisakhi

Fri

14-Apr

Ekadashi (Kah)

Sat

15-Apr

Dwadashi (Bah)

Sun

16-Apr

Trayodashi (Truvah)

Mon

17-Apr

Chaturdashi (Tsodah)

Tue

18-Apr

Purnima (Punim)

Wed

19-Apr

Vaishakh Krishna Paksha (Vahek Gatta Pachh)

Prathma (Okdoh)

Thu

20-Apr

Dwitiya (Doy)

Fri

21-Apr

Triteeya (Tray)

Sat

22-Apr

Chaturthi (Tsoram)

Sun

23-Apr

Panchami (Pantsam)

Mon

24-Apr

Panchami (Pantsam)

Tue

25-Apr

Shashthi (Sheyam)

Wed

26-Apr

Saptami (Satam)

Thu

27-Apr

Ashtami (A'tham)

Fri

28-Apr

Navmi (Navam)

Sat

29-Apr

Dashmi (Daham)

Sun

30-Apr

Ekadashi (Kah)

Mon

01-May

Dwadashi (Bah)

Tue

02-May

Trayodashi (Truvah)

Wed

03-May

Chaturdashi (Tsodah)

Thu

04-May

Amavasya (Mavas)

Fri

05-May

Vaishakh Shukla Paksha (Vahek Zoon Pachh)

Prathma (Okdoh)

Sat

06-May

Triteeya (Tray)

Sun

07-May

Chaturthi (Tsoram)

Mon

08-May

Panchami (Pantsam)

Tue

09-May

Shashthi (Sheyam)

Wed

10-May

Saptami (Satam)

Thu

11-May

Ashtami (A'tham)

Fri

12-May

Navmi (Navam)

Sat

13-May

Dashmi (Daham)

Sun

14-May

Ekadashi (Kah)

Mon

15-May

Dwadashi (Bah)

Tue

16-May

Trayodashi (Truvah)

Wed

17-May

Chaturdashi (Tsodah)

Ganesh Tsodah

Thu

18-May

Purnima (Punim)

Fri

19-May

Jyeshtha Krishna Paksha (Zeth Gatta Pachh)

Prathma (Okdoh)

Sat

20-May

Dwitiya (Doy)

Sun

21-May

Triteeya (Tray)

Mon

22-May

Chaturthi (Tsoram)

Tue

23-May

Panchami (Pantsam)

Wed

24-May

Shashthi (Sheyam)

Thu

25-May

Saptami (Satam)

Fri

26-May

Ashtami (A'tham)

Sat

27-May

Ashtami (A'tham)

Sun

28-May

Navmi (Navam)

Mon

29-May

Dashmi (Daham)

Tue

30-May

Dwadashi (Bah)

Wed

31-May

Trayodashi (Truvah)

Thu

01-Jun

Chaturdashi (Tsodah)

Fri

02-Jun

Amavasya (Mavas)

Sat

03-Jun

Jyeshtha Shukla Paksha (Zeth Zoon Pachh)

Prathma (Okdoh)

Sun

04-Jun

Dwitiya (Doy)

Mon

05-Jun

Triteeya (Tray)

Tue

06-Jun

Panchami (Pantsam)

Wed

07-Jun

Shashthi (Sheyam)

Thu

08-Jun

Saptami (Satam)

Fri

09-Jun

Ashtami (A'tham)

Zeth A'tam

Sat

10-Jun

Navmi (Navam)

Sun

11-Jun

Dashmi (Daham)

Mon

12-Jun

Ekadashi (Kah)

Nirzala Kah

Tue

13-Jun

Dwadashi (Bah)

Wed

14-Jun

Trayodashi (Truvah)

Thu

15-Jun

Chaturdashi (Tsodah)

Fri

16-Jun

Purnima (Punim)

Sat

17-Jun

Ashadh Krishna Paksha (Haar Gatta Pachh)

Prathma (Okdoh)

Sun

18-Jun

Prathma (Okdoh)

Mon

19-Jun

Dwitiya (Doy)

Tue

20-Jun

Triteeya (Tray)

Wed

21-Jun

Chaturthi (Tsoram)

Thu

22-Jun

Panchami (Pantsam)

Fri

23-Jun

Shashthi (Sheyam)

Sat

24-Jun

Saptami (Satam)

Sun

25-Jun

Ashtami (A'tham)

Mon

26-Jun

Navmi (Navam)

Tue

27-Jun

Dashmi (Daham)

Wed

28-Jun

Ekadashi (Kah)

Thu

29-Jun

Dwadashi (Bah)

Fri

30-Jun

Trayodashi (Truvah)

Sat

01-Jul

Amavasya (Mavas)

Sun

02-Jul

Ashadh Shukla Paksha (Haar Zoon Pachh)

Prathma (Okdoh)

Mon

03-Jul

Dwitiya (Doy)

Tue

04-Jul

Triteeya (Tray)

Wed

05-Jul

Chaturthi (Tsoram)

Thu

06-Jul

Panchami (Pantsam)

Fri

07-Jul

Shashthi (Sheyam)

Sat

08-Jul

Saptami (Satam)

Har Satam

Sun

09-Jul

Ashtami (A'tham)

Har A'tham

Mon

10-Jul

Navmi (Navam)

Har Navam

Tue

11-Jul

Dashmi (Daham)

Wed

12-Jul

Ekadashi (Kah)

Thu

13-Jul

Dwadashi (Bah)

Fri

14-Jul

Trayodashi (Truvah)

Sat

15-Jul

Chaturdashi (Tsodah)

Sun

16-Jul

Purnima (Punim)

Mon

17-Jul

Shravan Krishna Paksha (Shravan Gatta Pachh)

Prathma (Okdoh)

Tue

18-Jul

Dwitiya (Doy)

Wed

19-Jul

Triteeya (Tray)

Thu

20-Jul

Chaturthi (Tsoram)

Fri

21-Jul

Panchami (Pantsam)

Sat

22-Jul

Shashthi (Sheyam)

Sun

23-Jul

Saptami (Satam)

Mon

24-Jul

Ashtami (A'tham)

Tue

25-Jul

Navmi (Navam)

Wed

26-Jul

Dashmi (Daham)

Thu

27-Jul

Ekadashi (Kah)

Fri

28-Jul

Dwadashi (Bah)

Sat

29-Jul

Trayodashi (Truvah)

Sun

30-Jul

Chaturdashi (Tsodah)

Mon

31-Jul

Amavasya (Mavas)

Tue

01-Aug

Shravan Shukla Paksha (Shravan Zoon Pachh)

Dwitiya (Doy)

Wed

02-Aug

Triteeya (Tray)

Thu

03-Aug

Chaturthi (Tsoram)

Fri

04-Aug

Panchami (Pantsam)

Sat

05-Aug

Shashthi (Sheyam)

Sun

06-Aug

Saptami (Satam)

Mon

07-Aug

Ashtami (A'tham)

Tue

08-Aug

Navmi (Navam)

Wed

09-Aug

Dashmi (Daham)

Thu

10-Aug

Ekadashi (Kah)

Fri

11-Aug

Dwadashi (Bah)

Sat

12-Aug

Trayodashi (Truvah)

Sun

13-Aug

Trayodashi (Truvah)

Mon

14-Aug

Chaturdashi (Tsodah)

Tue

15-Aug

Purnima (Punim)

Shravan Punim

Wed

16-Aug

Bhadra Krishna Paksha (Badrepeth Gatta Pachh)

Prathma (Okdoh)

Thu

17-Aug

Dwitiya (Doy)

Fri

18-Aug

Triteeya (Tray)

Sat

19-Aug

Chaturthi (Tsoram)

Sun

20-Aug

Panchami (Pantsam)

Chandan Sheyam

Mon

21-Aug

Shashthi (Sheyam)

Tue

22-Aug

Saptami (Satam)

Janmashtami

Wed

23-Aug

Ashtami (A'tham)

Thu

24-Aug

Navmi (Navam)

Fri

25-Aug

Dashmi (Daham)

Sat

26-Aug

Dwadashi (Bah)

Sun

27-Aug

Trayodashi (Truvah)

Mon

28-Aug

Chaturdashi (Tsodah)

Tue

29-Aug

Amavasya (Mavas)

Wed

30-Aug

Bhadra Shukla Paksha (Badrepeth Zoon Pachh)

Prathma (Okdoh)

Thu

31-Aug

Dwitiya (Doy)

Fri

01-Sep

Triteeya (Tray)

Sat

02-Sep

Chaturthi (Tsoram)

Vinayak Tsoram

Sun

03-Sep

Panchami (Pantsam)

Mon

04-Sep

Shashthi (Sheyam)

Tue

05-Sep

Saptami (Satam)

Wed

06-Sep

Ashtami (A'tham)

Gang A'tham

Thu

07-Sep

Navmi (Navam)

Fri

08-Sep

Dashmi (Daham)

Sat

09-Sep

Ekadashi (Kah)

Sun

10-Sep

Dwadashi (Bah)

Mon

11-Sep

Trayodashi (Truvah)

Vyeth Truvah

Tue

12-Sep

Chaturdashi (Tsodah)

Anant Tsodah

Wed

13-Sep

Purnima (Punim)

Thu

14-Sep

Ashwin Krishna Paksha (A'shid Gatta Pachh)

Prathma (Okdoh)

Kambri Pachh starts

Fri

15-Sep

Dwitiya (Doy)

Sat

16-Sep

Triteeya (Tray)

Sun

17-Sep

Chaturthi (Tsoram)

Mon

18-Sep

Panchami (Pantsam)

Tue

19-Sep

Shashthi (Sheyam)

Wed

20-Sep

Saptami (Satam)

Sahib Satam

Thu

21-Sep

Ashtami (A'tham)

Fri

22-Sep

Navmi (Navam)

Sat

23-Sep

Dashmi (Daham)

Sun

24-Sep

Ekadashi (Kah)

Mon

25-Sep

Dwadashi (Bah)

Tue

26-Sep

Chaturdashi (Tsodah)

Wed

27-Sep

Amavasya (Mavas)

Pitra Mavas

Thu

28-Sep

Ashwin Shukla Paksha (A'shid Zoon Pachh)

Prathma (Okdoh)

Nav Durga Starts

Fri

29-Sep

Dwitiya (Doy)

Sat

30-Sep

Triteeya (Tray)

Sun

01-Oct

Chaturthi (Tsoram)

Mon

02-Oct

Panchami (Pantsam)

Tue

03-Oct

Shashthi (Sheyam)

Wed

04-Oct

Saptami (Satam)

Thu

05-Oct

Ashtami (A'tham)

Durga Ashtami

Fri

06-Oct

Navmi (Navam)

Mahanavam

Sat

07-Oct

Navmi (Navam)

Dussehra

Sun

08-Oct

Dashmi (Daham)

Mon

09-Oct

Ekadashi (Kah)

Tue

10-Oct

Dwadashi (Bah)

Wed

11-Oct

Trayodashi (Truvah)

Thu

12-Oct

Chaturdashi (Tsodah)

Fri

13-Oct

Purnima (Punim)

Sat

14-Oct

Kartik Krishna Paksha (Kartik Gatta Pachh)

Prathma (Okdoh)

Sun

15-Oct

Dwitiya (Doy)

Mon

16-Oct

Triteeya (Tray)

Tue

17-Oct

Chaturthi (Tsoram)

Wed

18-Oct

Shashthi (Sheyam)

Thu

19-Oct

Saptami (Satam)

Fri

20-Oct

Ashtami (A'tham)

Sat

21-Oct

Navmi (Navam)

Sun

22-Oct

Dashmi (Daham)

Mon

23-Oct

Ekadashi (Kah)

Tue

24-Oct

Dwadashi (Bah)

Wed

25-Oct

Trayodashi (Truvah)

Thu

26-Oct

Chaturdashi (Tsodah)

Deepawali

Fri

27-Oct

Amavasya (Mavas)

Sat

28-Oct

Kartik Shukla Paksha (Kartik Zoon Pachh)

Prathma (Okdoh)

Sun

29-Oct

Dwitiya (Doy)

Mon

30-Oct

Triteeya (Tray)

Tue

31-Oct

Chaturthi (Tsoram)

Wed

01-Nov

Panchami (Pantsam)

Thu

02-Nov

Shashthi (Sheyam)

Fri

03-Nov

Saptami (Satam)

Sat

04-Nov

Ashtami (A'tham)

Sun

05-Nov

Navmi (Navam)

Mon

06-Nov

Dashmi (Daham)

Tue

07-Nov

Ekadashi (Kah)

Wed

08-Nov

Dwadashi (Bah)

Thu

09-Nov

Trayodashi (Truvah)

Fri

10-Nov

Chaturdashi (Tsodah)

Sat

11-Nov

Purnima (Punim)

Sun

12-Nov

Marg Krishna Paksh (Monjhor Gatta Pachh)

Prathma (Okdoh)

Mon

13-Nov

Dwitiya (Doy)

Tue

14-Nov

Triteeya (Tray)

Wed

15-Nov

Chaturthi (Tsoram)

Thu

16-Nov

Panchami (Pantsam)

Fri

17-Nov

Shashthi (Sheyam)

Sat

18-Nov

Saptami (Satam)

Sun

19-Nov

Ashtami (A'tham)

Mon

20-Nov

Dashmi (Daham)

Tue

21-Nov

Ekadashi (Kah)

Wed

22-Nov

Dwadashi (Bah)

Thu

23-Nov

Trayodashi (Truvah)

Fri

24-Nov

Chaturdashi (Tsodah)

Sat

25-Nov

Amavasya (Mavas)

Sun

26-Nov

Marg Shukla Paksha (Monjhor Zoon Pachh)

Prathma (Okdoh)

Mon

27-Nov

Dwitiya (Doy)

Tue

28-Nov

Dwitiya (Doy)

Wed

29-Nov

Triteeya (Tray)

Thu

30-Nov

Chaturthi (Tsoram)

Fri

01-Dec

Panchami (Pantsam)

Sat

02-Dec

Shashthi (Sheyam)

Sun

03-Dec

Saptami (Satam)

Mon

04-Dec

Ashtami (A'tham)

Tue

05-Dec

Navmi (Navam)

Wed

06-Dec

Dashmi (Daham)

Thu

07-Dec

Ekadashi (Kah)

Fri

08-Dec

Dwadashi (Bah)

Sat

09-Dec

Trayodashi (Truvah)

Sun

10-Dec

Chaturdashi (Tsodah)

Mon

11-Dec

Purnima (Punim)

Tue

12-Dec

Paush Krishna Paksha (Poh Gatta Pachh)

Prathma (Okdoh)

Wed

13-Dec

Dwitiya (Doy)

Thu

14-Dec

Chaturthi (Tsoram)

Fri

15-Dec

Panchami (Pantsam)

Sat

16-Dec

Shashthi (Sheyam)

Sun

17-Dec

Saptami (Satam)

Mon

18-Dec

Ashtami (A'tham)

Tue

19-Dec

Navmi (Navam)

Wed

20-Dec

Dashmi (Daham)

Thu

21-Dec

Ekadashi (Kah)

Fri

22-Dec

Dwadashi (Bah)

Sat

23-Dec

Trayodashi (Truvah)

Sun

24-Dec

Chaturdashi (Tsodah)

Mon

25-Dec

Amavasya (Mavas)

Khechi Mavas

Tue

26-Dec

Paush Shukla Paksha (Poh Zoon Pachh)

Prathma (Okdoh)

Wed

27-Dec

Dwitiya (Doy)

Thu

28-Dec

Triteeya (Tray)

Fri

29-Dec

Chaturthi (Tsoram)

Sat

30-Dec

Chaturthi (Tsoram)

Sun

31-Dec

Panchami (Pantsam)

Mon

01-Jan

Shashthi (Sheyam)

Tue

02-Jan

Saptami (Satam)

Wed

03-Jan

Ashtami (A'tham)

Thu

04-Jan

Navmi (Navam)

Fri

05-Jan

Dashmi (Daham)

Sat

06-Jan

Ekadashi (Kah)

Sun

07-Jan

Dwadashi (Bah)

Mon

08-Jan

Trayodashi (Truvah)

Tue

09-Jan

Purnima (Punim)

Wed

10-Jan

Magh Krishna Paksha (Magh Gatta Pachh)

Prathma (Okdoh)

Thu

11-Jan

Dwitiya (Doy)

Fri

12-Jan

Triteeya (Tray)

Sat

13-Jan

Chaturthi (Tsoram)

Sun

14-Jan

Panchami (Pantsam)

Shishir Sankranti

Mon

15-Jan

Shashthi (Sheyam)

Sahib Sattam

Tue

16-Jan

Ashtami (A'tham)

Wed

17-Jan

Navmi (Navam)

Thu

18-Jan

Dashmi (Daham)

Fri

19-Jan

Ekadashi (Kah)

Sat

20-Jan

Ekadashi (Kah)

Sun

21-Jan

Dwadashi (Bah)

Mon

22-Jan

Trayodashi (Truvah)

Shiv Chaturdashi

Tue

23-Jan

Chaturdashi (Tsodah)

Wed

24-Jan

Amavasya (Mavas)

Thu

25-Jan

Magh Shukla Paksha (Magh Zoon Pachh)

Prathma (Okdoh)

Fri

26-Jan

Dwitiya (Doy)

Sat

27-Jan

Triteeya (Tray)

Gauri Trey

Sun

28-Jan

Chaturthi (Tsoram)

Mon

29-Jan

Panchami (Pantsam)

Basant Panchami

Tue

30-Jan

Shashthi (Sheyam)

Wed

31-Jan

Saptami (Satam)

Thu

01-Feb

Saptami (Satam)

Fri

02-Feb

Navmi (Navam)

Sat

03-Feb

Dashmi (Daham)

Sun

04-Feb

Ekadashi (Kah)

Mon

05-Feb

Dwadashi (Bah)

Tue

06-Feb

Trayodashi (Truvah)

Wed

07-Feb

Chaturdashi (Tsodah)

Thu

08-Feb

Purnima (Punim)

Kav Punim

Fri

09-Feb

Falgun Krishna Paksha (Fagun Gatta Pachh)

Prathma (Okdoh)

Sat

10-Feb

Triteeya (Tray)

Sun

11-Feb

Chaturthi (Tsoram)

Mon

12-Feb

Panchami (Pantsam)

Tue

13-Feb

Shashthi (Sheyam)

Wed

14-Feb

Saptami (Satam)

Thu

15-Feb

Ashtami (A'tham)

Huri A'tham

Fri

16-Feb

Navmi (Navam)

Sat

17-Feb

Dashmi (Daham)

Sun

18-Feb

Ekadashi (Kah)

Mon

19-Feb

Dwadashi (Bah)

Tue

20-Feb

Trayodashi (Truvah)

Shivrathi (Herath)

Wed

21-Feb

Trayodashi (Truvah)

Shiv Chaturdashi

Thu

22-Feb

Chaturdashi (Tsodah)

Fri

23-Feb

Amavasya (Mavas)

Vatuk Parmozun

Sat

24-Feb

Falgun Shukla Paksha (Fagun Zoon Pachh)

Prathma (Okdoh)

Sun

25-Feb

Dwitiya (Doy)

Mon

26-Feb

Triteeya (Tray)

Tue

27-Feb

Chaturthi (Tsoram)

Wed

28-Feb

Panchami (Pantsam)

Thu

01-Mar

Shashthi (Sheyam)

Fri

02-Mar

Saptami (Satam)

Sat

03-Mar

Ashtami (A'tham)

Teel A'tham

Sun

04-Mar

Navmi (Navam)

Mon

05-Mar

Dashmi (Daham)

Tue

06-Mar

Ekadashi (Kah)

Wed

07-Mar

Dwadashi (Bah)

Thu

08-Mar

Chaturdashi (Tsodah)

Fri

09-Mar

Purnima (Punim)

Holi

Sat

10-Mar

Chaitra Krishna Paksha (Tsitter Gatta Pachh)

Prathma (Okdoh)

Sun

11-Mar

Dwitiya (Doy)

Mon

12-Mar

Triteeya (Tray)

Tue

13-Mar

Chaturthi (Tsoram)

Thal Barun (for Sonth)

Wed

14-Mar

Panchami (Pantsam)

Sonth

Thu

15-Mar

Shashthi (Sheyam)

Fri

16-Mar

Saptami (Satam)

Sat

17-Mar

Ashtami (A'tham)

Sun

18-Mar

Navmi (Navam)

Mon

19-Mar

Dashmi (Daham)

Tue

20-Mar

Ekadashi (Kah)

Wed

21-Mar

Dwadashi (Bah)

Thu

22-Mar

Trayodashi (Truvah)

Fri

23-Mar

Chaturdashi (Tsodah)

Sat

24-Mar

Amavasya (Mavas)

Sun

25-Mar

Amavasya (Mavas)

Thal Barun (for Navreh)